O klubu

POVIJEST i CILJEVI

Osnivačka skupština održana je 20.lipnja 2001. godine u lovačkoj kući L.D.Srna u Kušancu kraj Velike Gorice. Na istoj je prisustvovao tadašnji predsjednik HKS-a Marko Medar, a  istaknuta je podrška i pozdravi pasminskog kluba iz matične zemlje Njemačke kao i obećanje da će klub po osnivanju biti primljen u Svjetskom udruženje. Na osnivačkoj skupštini prisustvovalo je 30-tak ljudi, te je prihvaćen predloženi Statut, plan rada i izabrana su tijela udruge.

Klub je osnovan s ciljem da se poboljša uzgoj, odgoj, rad i popularnost pasmine kao naj zastupljenije lovačke pasmine u Hrvatskoj, a koja se koristi u lovu na pernatu divljač.

USTROJ

Predsjednik: Velimir Sruk

Potpredsjednik: Marijan Tušek

Tajnik/blagajnik: Lana Kocet

Izvršni odbor: Zlatko Piteša, Marko Bačurin, Marijan Tušek, Marijan Čižmešija, Stjepan Tomašek

Nadzorni odbor: Neven Kesegić, Zlatko Džaja, Ivan Sokolović

Stegovno povjerenstvo: Marijan Pavlić, Siniša Cerjanec, Zlatko Martinec

Stručni odbor: Nenad Jagodić, Petar Klarić, Nenad Bačurin, Kristinko Mužic, Željko Žilnik

VODITELJI SEKCIJA

Istarska županija – Ivan Stojkovski

Zadarska županija – Elvis Gospić

Karlovačka županija- Tihomir Tot

Koprivničko-križevačka županija- Petar Klarić

Međimurska županija- Stjepan Tomašek

Krapinsko-zagorska županija- Marijan Tušek

Osječko-baranjska županija- Ivan Sukić

Varaždinska županije – Zlatko Martinec

Splitsko-dalmatinska županija - Ante Zelić